Advertisement header

Talosaga mo le Fa’atuina mai o le Mamalu o le Atunuu mo le Fa’aeeina iai o Tulaga Mamalu ma Fa’ailoga Taualoa a Samoa

E fa’ailoa atu ma le agaga fa’aaloalo i le mamalu o le atunuu, ua tatalaina nei le avanoa mo le tuuina mai o suafa o i latou e agavaa mo le fa’aeeina iai o Tulaga Mamalu ma Faailoga Taualoa e tusa ai ma aiaiga i lalo o le Tulafono Autu o Tulaga Tofi Mamalu ma Fa’ailoga Taualoa a Samoa 1999.

O e agava’a i se Fa’ailoga Taualoa, o se tagatanu’u o Samoa e tusa ai ma aiaiga o le Tulafono o Tulaga o Tagatanu’u 2004 (Citizenship Act 2004) poo se tasi e le o se tagatanu’u o Samoa i luga o le fa’amalieina o aiaiga o le tulafono ma taiala fa’ataatitia e iloiloina ai le agavaa o sea tagata.

O le filifiliina o se agava’a i se Fa’ailoga Taualaoa o le a fuafuaina lea i le fa’atinoina o ni tautua maoa’e poo ni auaunaga iloga, ofoina atu i le Malo ma ona tagatanu’u ma ua fa’amauina o ni auaunaga ua sili atu lona fa’atinoina e tusa ai ma tiute masani e pei ona aiaia i ona vaega eseese o Fa’ailoga Taualoa o le Tulafono.

O pepa mo talosaga ma fa’amatalaga moomia o le a mafai ona maua ma tuuina atu:

  1. Ofisa o le Matagaluega a le Palemia ma le Kapeneta, Fogafale 4, FMFM II, Eleele Fou – APIA
  2. Upega Tafa’ilagi o Tulaga Mamalu ma Faailoga Taualoa a Samoa (www.hac.gov.ws)
  3. Poo le fa’afesootai ane o Kalala Teo (+685 23205), poo Galulolo Elisaia (+685 26075) mo nisi o fa’amatalaga mo’omia.

Aso e fa’agataina ai le tuuina mai o Pepa Talosaga:
ASO FARAILE, 29 NOVEMA 2013
Faamolemole ia fa’atuatusi ane lau Pepa Talosaga i le:
Failautusi
Komiti o Tulaga Mamalu ma Fa’ailoga Taualoa
Matagaluega a le Palemia ma le Kapeneta
Fogafale 4, Maota o le Malo
Eleele Fou, APIA

Tuuina atu ma le fa’aaloalo

Vaosa Epa
Ofisa Sili o Pulega/Failautusi o le Komiti o Tulaga Mamalu ma Faailoga Taualoa a Samoa
Matagaluega a le Palemia ma le Kapeneta